İstanbul Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Bölümü

İstanbul Tıp Fakültesi, 191 yıllık köklü geçmişinden gelen bilgiyiyle modern çağda Türkiye’nin her daim öncü tıp fakültelerinden olacaktır. İstanbul Tıp fakültesi’nin kendisi bir ekoldür ve bu bağlamda bir markadır. Bir çok tıp fakültesine öncü olur ve eğitimin yeni kriterlerini belirler. Türkiye’de klinik eğitim ve uygulama anlamında bir numaradır. M8 Aliance içerisindeki Türkiye’den üye olan tek tıp fakültesidir ve bu da modern tıp eğitiminin Türkiyede’ki tek temsilcisi olduğunu gösterir.

İstanbul Tıp Fakültesi’nde türkçe tıp programımızın eğitiminden bahsedecek olursak, Türkiyede’ki her tıp fakültesinde olduğunu gibi eğitim 6 yıldır. Eğitimde entegre sistem kullanır ki bu sistem klinik eğitim ile temel tıp eğitiminin birbirlerine entegrasyonudur. Öğrenciler ilk 2 yıl yoğun olarak gördükleri temel tıp bilimleri eğitiminin yanında bu derslerin klinik bağlantılarını da görürler. Aynı şekilde üçüncü sınıftan sonra gördükleri yoğun klinik eğitimin yanında bu derlerin temel bilimler hatırlatmalarını da görürler. Böylece öğrenci üstün bir donanımla mezun olmuş olur.

Uygulamalı eğitimde öğrencilerin okula başladığı andan itibaren haftanın neredeyse her günü gerek servislerde, gerek laboratuvarlarda, gerekse de simüle hasta laboratuvarlarında uygulama dersleri vardır. Öğrenciler uygulama derslerinde, teorik eğitimde görükleri bilgileri kendileri deneyimlerler. Laboratuvar uygulamalarında ilk başta yapılacak deneylerin teorik hatırlatmaları yapılır, sonra deneyler gerçekleştirildikten sonra bunların raporlanması yapılır. Simüle hasta laboratuvarında öğrencilerin hastayla olan iletişimlerini geliştirmek amacıyla uygulamalar yapılır. İkinci sınıfta hastaların anamnezini alma, üçüncü sınıfta ise hastaların anamnez alma ve fizik muayene yapma uygulamalarını yaparlar. Servislerde de birinci sınıftan itibaren öğrenciler ilk başta servis ortamını görecekleri klinik uygulama gününden sonra yine birinci sınıfta klinik uygulama haftasında serviste aktif olarak görev alırlar. Yine entegre sistem gereği görüler klinik derslerin uygulamaları birinci sınıftan itibaren servislerde yapılır.

Eğitim sistemin özellikleri şöyle özetlenebilir:

  • Sistem temelli:

–yatay ve dikey entegre

  • Öğrenci merkezli
  • Seçmeli derslerle zenginleştirilmiş
  • Toplum gereksinimlerine dayalı
  • Çekirdek Eğitim Programına (ÇEP) uygunluk gösteren
  • Etik, hukuk, iletişim gibi sosyal boyutu ve araştırma metodolojisi, bioistatistik gibi yardımcı tıbbi alanları kapsayan dikey koridorları olan bir eğitim modeli.

Eğitim çatımız : 

 

Fiziksel Alt Yapı :