BİLİŞİM İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ

Okulumuz çatısı altında sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda işbirliğini arttırmak, sahip olduğumuz imkanları etkin ve yerinde kullanmak, yerel potansiyeli açığa çıkarıp sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla kurulan Bilişim, İnovasyon ve Girişimcilik Kulübü (BİG) olarak sağlık alanındaki teknolojik gelişmeler konusunda farkındalık yaratmak bu gelişmeleri üyelerimize sunmak, takip etmek ve bu gelişmeler hakkında çeşitli değerlendirmeler yaparak bu konuda sürekli biçimde Dünya gündeminin içinde olmayı, insanların bu konudaki farkındalığını arttırarak bu konuya insanları teşvik etmeyi, kişilerin sahip oldukları fikirleri desteklemeyi bu fikirlerin projelendirilmesinden yeni bir ürün ortaya çıkış sürecine kadar onlara yardımcı olmayı ayrıca hali hazırda elinde net bir fikri olmayan ama çalışmaya istekli kişilere de yapacağımız toplantılardaki ve etkinliklerdeki çalışmalarımızla bir ışık tutarak yeni fikirler ortaya çıkarmaları konusunda yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Etrafındaki sorunları fark edebilen, sorunlara yenilikçi çözümler üretebilen, soru sormaktan korkmayan ve düşünmeye cesaret edebilen herkesi ÇapaBig ailesinin yeni bir üyesi olmaya davet ediyoruz.

Instagram