KORUYUCU HEKİMLER KULÜBÜ

Koruyucu Hekimler Kulübü, 2017 yılında kurulmuştur. Çalışmalarını İstanbul Üniversitesi

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi’ndeki işleyiş esaslarına uygun olarak sürdürmektedir ve üniversitemizin en yeni topluluklarından biridir.

 Kulüp çalışmaları ile hekim adaylarının öğrencilik yıllarından itibaren zararlı alışkanlıklara ve bağımlılığa karşı farkındalık oluşmasını amaçlar.

 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi bünyesindeki öğrencilerinde sigara, alkol ve uyuşturucu gibi maddelerin bağımlılığına karşı farkındalığın yaratılmasındaki işlerini yürütür.