İstanbul Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Bölümü

İstanbul Tıp Fakültesi, 192 yıllık köklü geçmişinden gelen bilgiyle Modern Çağda Türkiye’nin her daim öncü tıp fakültelerinden olacaktır. İstanbul Tıp Fakültesi’nin kendisi bir ekoldür ve bu bağlamda bir markadır. Birçok tıp fakültesine öncü olur ve eğitimin yeni kriterlerini belirler. Türkiye’de klinik eğitim ve uygulama anlamında bir numaradır. M8 Aliance içerisindeki Türkiye’den üye olan tek tıp fakültesidir ve bu da modern tıp eğitiminin Türkiyedeki tek temsilcisi olduğunu gösterir.

İstanbul Tıp Fakültesinde Türkçe Tıp Bölümünün eğitiminden bahsedecek olursak, Türkiye’deki her tıp fakültesinde olduğu gibi eğitim süresi 6 yıldır. Eğitimde entegre sistem kullanılır ki bu sistem klinik eğitim ile temel tıp eğitiminin birbirlerine entegrasyonudur. Öğrenciler ilk 2 yıl yoğun olarak gördükleri temel tıp bilimleri eğitiminin yanında bu derslerin klinik bağlantılarını da görürler. Aynı şekilde üçüncü sınıftan sonra gördükleri yoğun klinik eğitimin yanında bu derslerin temel bilimler hatırlatmalarını da görürler. Böylece öğrenci üstün bir donanımla mezun olmuş olur.


ÜLKEMİZDE TIP EĞİTİMİ

 Türkiye’deki Tıp Eğitimi genel olarak Temel, Klinik ve Dahili Bilimler olarak 3’e ayrılır. Tıp Fakültesi öğrencileri ilk 2 sene Temel Bilimler eğitimi almaktadır. Üçüncü Dönem öğrencileri, Temel Bilimler’de edindikleri bilgilerin, Klinik yansımalarını öğrenmeye başlarlar. Dördüncü ve beşinci Dönemlerde ise, Klinik Bilimlerin teorik ve uygulamalı eğitimini alırlar. Tıp fakültesinin son yılında, öğrenciler ana Klinik Branşlarda uygulamalı eğitimlerini ‘’İntern Dr.’’ ünvanıyla gerçekleştirirler.

Temel Bilimler Anatomi, Biyofizik, Biyoistatistik, Fizyoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıp Eğitimi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalları
Dahili Bilimler Adli Tıp, Aile Hekimliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı, İç Hastalıkları, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Kardiyoloji, Nöroloji, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji, Ruh Sağliği ve Hastalıkları, Spor Hekimliği, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp, Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji, Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi Genetik Anabilim Dalları
Klinik Bilimler Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Genel Cerrahi, Göğis Cerrahisi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi, Tıbbi Patoloji, Üroloji Anabilim Dalları

Öğrenciler Klinik Bilimlerde teşhis ve tedavi kavramlarını öğrendikleri için, hasta başı uygulamaları başlamaktadır. Bu yüzden aday öğrencilerin, hasta sirkülasyonu fazla olan fakülteleri tercih etmeleri büyük önem taşımaktadır.

6 senelik Tıp Fakültesi mezunu öğrenciler hekim olarak zorunlu hizmete atanırlar. Tıpta Uzmanlık Sınavı’na girip istedikleri bölümlere yerleşen öğrenciler, zorunlu hizmeti bırakarak yerleştiği bölümde asistanlık yapmaya başlarlar. Asistanlık süreleri 3-5 yıl arasında değişkenlik gösterir. Asistanlık eğitimini tamamlayan doktorlar Uzman Doktor olurlar ve zorunlu hizmete atanırlar. Zorunlu hizmetini tamamladıktan sonra, atanarak doktorluk hayatlarına devam ederler.


İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ’NDE TIP EĞİTİMİ                   

Fakültemizde 293 profesör, 90 doçent ve 28 doktor öğretim üyesi 42 Öğretim Görevlisi eğitim vermektedir. İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki Tıp eğitimi köklü ve profesyonel olmasının yanında, yenilikçi ve dışa dönüktür.

Fakültemizi ön plana çıkaran özelliklerimiz;

 • Dikey Koridor Uygulamaları
 • Tıp Etiği Dersleri
 • Tıbba Merhaba Komitesi
 • Yapay Zeka ve Girişimcilik Seçmeli Dersleri
 • Klinik Gözlem Uygulamaları
 • Anatomide yalnızca Kadavra üzerinden eğitim
 • Canlı Anatomi
 • Ve 2. Dönemlerin sonunda devlet kurumlarında yapılan stajlar
 • Hekimliğe Merhaba Uygulamaları
 • Probleme Dayalı Öğrenme Uygulamaları (PDÖ)
 • Dikey Koridor Uygulamaları: 1. Dönemden itibaren, normal şartlar altında 4. Ve 5. Dönemde verilen Dikiş Düğüm Atma, Parenteral Girişim ve Enjeksiyon, Yaralı Taşıma, Kırık-Çıkıklarda İlkyardım Eğitimleri verilir. 2. Sınıfta ise öğrencilere Alçı yapma, El Yıkama, Anamnez Alma, Hasta Simüle Laboratuvarında hastaya birincil yaklaşım uygulamaları verilir.
 • Tıp Etiği Dersleri: 1. Dönemde verilen Tıp Etiği dersleri ise fakültemizde bulunan deneyimli akademisyenler tarafından Hekimlik mesleğini icra ederken dikkat edilmesi gereken kuralların ve Hasta-Hekim sorumluluklarının anlattığı derslerdir.
 • Tıbba Merhaba Komitesi: 1. Döneme yeni başlayan öğrenciler ilk komite olarak Tıbba Merhaba komitesini alırlar. Psikoloji, Etik, İlk Yardım ve Halk Sağlığı dersleri verilir. Bu dersler Tıp Fakültesine uyum sağlama ve Hekimlik mesleğine başlamadan önce mutlaka öğrenilmesi gereken bilgilerin erkenden benimsenmesi sağlanır.
 • Yapay Zeka ve Girişimcilik Seçmeli Dersleri: Hayatımıza hızla girecek olan Yapay Zeka Uygulamalarının Tıp literatürüne girmesi ise kaçınılmaz olacaktır. Yapay Zeka dersleri veren tek devlet Tıp Fakültesi olmamız Türkiye’de bilime ve geleceğe ışık tuttuğumuzun en büyük kanıtıdır.
 • Klinik Gözlem Uygulamaları: Birinci Dönemde öğrenciler 1 hafta boyunca çeşitli kliniklerde gözlem yapmanın yanı sıra öğrencilere kliniklerde Ateş, Tansiyon, Nabız, Satürasyon ve Dikey Koridor Uygulamaları yaptırılmaktadır. Birinci dönemdeki bir öğrencinin Klinik uygulamalara bu denli erken başlaması, mesleki tecrübe açısından çok önemlidir.
 • Anatomi Eğitimi: İstanbul Tıp Fakültesi’nde Anatomi eğitimi 1. ve 2. Dönemlerde verilmektir. İstisnasız her ders, alanında ulusal-uluslararası alanda kendini ispatlamış hocalarımız tarafından Kadavra üzerinde uygulamalı biçimde verilmektedir. Hatta Fakültemizde kısıtlı sayıdaki gönüllü öğrencilerimiz, kadavra disseksiyonuna katılabilmektedir. Hekimlik eğitiminde, erken dönemde gerçek doku ve yapılarla karşılaşmak, girişimsel klinik uygulamalarda çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki ülke genelindeki girişimsel uygulamaların %10’u yetersiz anatomi bilgisi sebebiyle başarısızlığa uğramaktadır.
 • 1. ve 2. Dönem Öğrencilerinin Yaz Tatillerinde Devlet Kurumlarında Yaptıkları Stajlar: 1. ve 2. Dönem öğrencileri sırasıyla 2 hafta aile sağlık merkezlerinde, 2 hafta devlet hastanelerinde zorunlu staj yaparlar. Fakültemiz bu stajlar için sene içerisinde eğitimler verir ve çalışma koşullarını yerine getirmek için sertifika programları ile öğrencilerin iş güvenliği sertifikaları almasını sağlar. Her öğrenciye staj yapma fırsatı tanır. Bu, hekimlik hayatına erken atılma konusundaki görüşlerimizi destekler nitelikteki en önemli örneklerden bir tanesidir.
 • Hekimliğe Merhaba Uygulamaları: 6. Dönem öğrencilerine uygulanan, İstanbul Tıp Fakültesi’ne özgü bir programdır. Programın amacı Hekimlik hayatına atılmadan önce Doktor adaylarının hekimlik yaptığı süre boyunca karşılaşması en muhtemel hastalıkları hatırlatmaktır. Alanında profesyonel hocalarımız tarafından verilen eğitimde, öğrencilere değerli hocalarımızın bilgi ve tecrübelerinden bir kez daha istifade etme olanağı

sunulur.

 • Probleme Dayalı Öğrenme Uygulamaları (PDÖ): Bu uygulamalardaki amaç, öğrencilere çözümleyici düşünme alışkanlığı edindirmek, kendi kendine öğrenmeyi öğretmektir. On kişilik gruplarla yapılan PDÖ uygulamaları, öğrencilerin muhakeme ve karar verme yeteneklerini güçlendiren bir öğrenme sistemidir. Ele alınan vakanın teşhis-tedavi sürecinde neler yapılması gerektiğine, oturumdaki Öğretim Üyesiyle birlikte karar verilir.

Bu bölümde vurguladığımız İstanbul Tıp Fakültesi’nin ayrıcalıkları, geçmişte olduğu gibi geleceğe de damgasını vuracaktır.


EĞİTİM ÇATISI

  


FİZİKSEL ALTYAPI

Adet/ Alt Yapı

Kapasite (öğrenci)

17 amfi

3059

14 derslik

624

20 seminer salonu

600

11 uygulama salonu

520

3 anatomi diseksiyon salonu

180

3 beceri laboratuvarı

45

Simüle hasta laboratuarı (7 oda)

147

Mikroskop

507

7 Okuma salonu (24 saat açık)

663

İnternet erişimi

Kampüste kablosuz erişim 47 kişilik bilgisayar salonu

Kantin + yemekhane

450 + 900/günde üç öğün yemek imkanı

Bunların yanı sıra fakültemizde çeşitli araştırma merkezleri yer almaktadır:

 • Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü
 • 3B Tıbbi ve Endüstriyel Tasarım Laboratuvarı (TETLab)
 • Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Araştırma Laboratuvarı
 • Lepra ve Zührevi Hastalıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Medikal Hologram Eğitim Laboratuvarı