M8 Alliance

Map of the M8 Alliance

M8 Ortaklığı 25 önde gelen uluslararası akademik sağlık merkezi, üniversite ve araştırma kurumu ve tüm ulusal tıp ve bilim akademilerini temsil eden “InterAcademy” den oluşan; akademik sağlık merkezleri, üniversiteler ve ulusal akademiler için benzersiz bir ağdır. M8 İttifakı Dünya Sağlık Zirvesi (World Health Summit) için akademik bir düşünce kuruluşu olarak görev yapmaktadır.

M8 İttifakı’nın şu anda 18 farklı ülkede kurulu 25 üyesi var ve bunların hepsi küresel sağlığı geliştirmek ve dünya çapındaki sağlık sorunlarına bilim temelli çözümler üretmek için siyasi ve ekonomik karar vericilerle birlikte çalışmakla yükümlü.

M8 İttifakı güncel tıbbi bakım yaklaşımlarının dönüşümü üzerinden, hastalıkların etkili bir şekilde önlenmesi amacıyla dizayn ettiği yeni sağlık sistemleriyle hastaların tedavisi için, nüfus sağlığı araştırmalarını başından sonuna kadar desteklemektedir. Örgüt ayrıca, sağlıkla ilgili çözümleri hızla değişen yaşam koşullarına birincil öncelikli alanlarda özellikle demografi, kentleşme ve iklim değişikliği gibi alanlarda araştırma yaparak uyarlamaya çalışıyor.

M8 İttifakı’na Türkiye’den ilk ve tek üye olan kurum T.C. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’dir. Kurumumuz Dünya sağlık sistemlerinin geliştirilmesinde ve normlarının belirlenmesinde ve geleceğe yön verilmesinde etkin rol alan, dünyanın saygın kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışan uluslararası bir otorite konumundadır.

M8 Alliance Ana Sayfa

World Health Summit Ana Sayfa