Tarih

İstanbul Tıp Fakültesi Türkiye’nin ilk tıp fakültesidir. Kuruluş tarihi modern akademik anlamda 1827 olarak kabul edilmekte olsa da kökleri aslında çok daha eskilere 15. yüzyıla dayanmaktadır. Bu yıl 192. Yılını büyük bir sevinçle kutladığımız fakültemiz aynı zamanda kuruluş günü olan 14 Mart tarihinin yıllardır ulusal çapta ” Tıp Bayramı ” olarak kutlanmasıyla da ünlüdür.


İstanbul Tıp Fakültesi, ülkemizin ilk Tıp Fakültesi’dir. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinden sonra emri üzerine Beyazıt Meydanı’nda Darülfünun kurulmuş ve ardından burada modern olmayan tıp eğitimi başlamıştır.

14 Mart 1827 yılında ise modern anlamda ilk tıp fakültesi Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane, dönemin padişahı Sultan II. Mahmud tarafından kurulmuştur. Cumhuriyet Dönemi’nde Üniversite Reformu’yla birlikte İstanbul Üniversitesi’nin tek Tıp Fakültesi olarak ismi İstanbul Tıp Fakültesi olarak değiştirilmiştir.


Bu değişimden sonra İstanbul Tıp Fakültesi öğrencileri mezuniyet diploma numaralarını 2 şekilde almaktadır. İlk diploma Cumhuriyet tarihi öncesi diploma numarası; diğeri ise Cumhuriyet sonrası diploma numarasıdır. 1827 yılından beri günümüze kadar ulaşan tek tıp fakültesinin İstanbul Tıp Fakültesi olmasının en büyük kanıtı işte bu mezuniyet numaraları ve Fakültemizin içinde bulunan arşivlerdir.


1. Dünya Savaşı sonrası Almanya’dan kaçmak zorunda bırakılmış Philipp Schwartz, Siegfried Oberndorfer, Erich Frank gibi pek çok Alman öğretim görevlisinin bünyemize katılması, Fakültemizin gücüne güç katmıştır.

Alman ekolünün mihenk taşı olan usta-çırak ilişkisini, Fakültemiz olanca gücüyle benimsemiştir. Yılların verdiği birikimle, köklü tarihiyle modern tıbba geçmişte olduğu gibi günümüzde de ışık tutmaktadır. Fakültemiz ulusal  ve uluslararası köklü kurumların mezun ve mensupları ile her zaman destek olmuştur ve olmaya devam etmektedir.

Tarih Kurulan Kurum
1887 BALTALİMANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1899 ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1924 BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1933 HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1936 HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1967 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
100. Yıl

İstanbul Tıp Fakültesi Tarihine daha yakından bakmak isterseniz lütfen TIKLAYIN.