KAÇAK

Kadın Çalışmaları Kulübü İstanbul Tıp Fakültesinin sayılı düşünce topluluklarından ve faaliyetlerini uzun zamandan bu yana sürdüren en eski kulüplerinden biri. Yıllar önce bir grup kadın öğrencinin üniversitede cinsiyetçilikle mücadele için toplanmasıyla başlayan KAÇAK halen her hafta bilinç yükseltme toplantılarını yapıyor, herkese açık etkinlikler düzenliyor ve fakültede cinsiyetçiliğe yönelik farkındalık geliştirmek için çalışıyor. Tüm bunların ötesinde KAÇAK, fakültede kadın dayanışmasının var olabileceği ortamlar yaratıyor. KAÇAK’ı bizim için vazgeçilmez yapan en önemli özellik de bu sonuncusu.

Haftalık toplantılarımızda, Türkiye ve dünyadaki kadın hareketinin öncü metinleri üzerinden yürüttüğümüz okumalar yapıyor, böylece üyeler arasında ortak bir bellek oluşmasını amaçlıyoruz. Bu temel okumaların yanısıra kadın ve üreme sağlığı, toplumsal cinsiyete yönelik şiddet, göç ve mültecilik gibi pek çok güncel meseleyi tartışıyoruz.

Yıl içinde çeşitli kez organize ettiğimiz konferans ve söyleşilerde hem İTF’ den hem de dışarıdan akademisyenleri misafir ediyor, hem kadınları hem hekimleri ilgilendiren güncel, tartışmalı ve merak edilen konuları gündeme getirmeye çalışıyoruz. Film gösterimleri, forumlar ve sergiler de KAÇAK’ın etkinlikleri arasında.

Toplantılara düzenli olarak gelmenin ve projelerin planlamasında yer almanın entelektüel birikimimizi artırmak ve sosyal becerilerimizi geliştirmenin yanı sıra bize bir kızkardeşlik kazandırdığına inanıyoruz. KAÇAK fakültede toplumsal cinsiyetimizden ötürü yaşadığımız türlü zorlukları birlikte aştığımız yer oldu. Üniversite sıralarında başlayan dayanışmanın ve beraberliğin meslek hayatımızda da devam edeceğinden kuşkumuz yok.

Sonuç olarak KAÇAK; İTF de okuyan her kadının hem bir parçası olabileceği, hem etkinliklerine katılabileceği ve hem de destek aradığında başvurabileceği bir kulüp. KAÇAK üyeleri olarak ÇAPA’ da başlattığımız kızkardeşlikle ve kadın hareketini fakültemizde yaşatmakla gurur duyuyoruz.

Please follow and like us: